TRẦN THẠCH CAO THÀNH NHÂN – với đội ngũ nhân viên nhiệt tình có kinh nghiệm , tay nghề cao , tính tình  hài hòa, chế độ bảo hành nhanh , không ngại đường xa , ít cũng làm.

KÍNH GỬI : QUÝ KHÁCH HÀNG 

1 . BẢNG GIÁ THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO

 STT 

  HẠNG MỤC THI CÔNG

 ĐƠN  GIÁ  ĐVT  GHI    CHÚ

1

Trần Thạch Cao ( đóng phẳng ) khung 400×800, tấm thạch cao dày 0.9ly ,tấm Boral , ty treo 800×800 1 cây

 

105.000đ M2  Làm theo yêu cầu của chủ đầu tư

2

 Trần Thạch Cao giật cấp ,(Trần kiểu bắt vít) khung 400×800, tấm thạch cao dày 0.9cm ,tấm Boral , ty treo 800×800 1 cây

 

120.000đ M2  

3

 Trần Thạch Cao Thả ( khung nồi ) khoảng cách khung (600×600) tấm lăn sơn màu trắng

 

120.000đ  M2  ( diện tích trên 40m2)

4

 Trần Thạch Cao Thả ( khung nồi ) khoảng cách khung (600×1.200) tấm lăn sơn màu trắng

 

110.000đ M2  (diện tích trên 40m2)

5

 Vách Thạch Cao 2 mặt , khung (600×600) tấm Boral  9 ly

 

185.000đ M2  

 

2 . BẢNG GIÁ THI CÔNG THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG

STT

HẠNG MỤC THI CÔNG

ĐƠN GIÁ ĐVT GHI CHÚ
 

1

  Trần Thạch Cao khung vĩnh tường (đóng phẳng ) khoản cách khung 400×800,ty treo 800×800 1 cây,tấm thạch  cao chuẩn 0,9cm.mý nối sử dụng keo dán  lưới chống nứt chuyên dụng  

125.000đ

 

M2

Làm theo yêu cầu của chủ đầu tư 
 

2

  Trần Thạch Cao giật cấp (trần kiểu bắt  vít) khung vĩnh tường khoảng cách khung 400×800.ty treo  800×800 1 cây.tấm thạch cao chuẩn  0,9cm.mý nối sử dụng keo dán lưới chống  nứt chuyên dụng  

135.000đ

 

M2

diện tích trên 50m2 
 

3

  Trần Thạch Cao Thả vĩnh tường (khung nồi) khoảng  cách khung 600×600,tấm thạch cao dày  0,9cm.tấm lăn sơn màu trắng        130.000 đ M2 diện tích trên 50m2
 

4

  trần thạch cao thả khung vĩnh tường khoản cách khung 600×1,2 tấm thạch cao dày 0,9 cm tấm lăn sơn trắng

 

       125,000đ M2 diện tích trên 40m2 

     5

Sơn nước 55.000đ M2  diện tích trên 50m2

Ghi chú : bảng giá trên chưa bao gồm VAT 10%

Rất hân hạnh hợp tác với quí khách hàng!

Hotline : 0914 75 94 610973 12 15 46